Länssjukhuset Ryhov köper bilder

Hits: 3242 Skriv ut E-post

Region Jönköpings län köper flera bilder till den nya strålningsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Tre stora bilder tryckta på akrylglas samt en serie med svartvita fineart-bilder. Utöver dessa bilder beställdes två stora bilder som monterades på dörrarnas framsidor till strålningsrummen. Varje bild trycktes i formatet 120x225 cm.
Fine-art-bilderna samt bilderna på akrylglas är i begränsade upplagor om endast fem exemplar vardera.

Ovan, bilderna på Akrylglas. 120x80 cm, 70x100 cm samt 120x60 cm. Endas fem exemplar finns av varje bild.

Nedan, fineart-bilderna. Pappersstorlek 80x60 cm. Upplaga fem exemplar vardera.