Mats Andersson vinner silver i Nordic Nature Photo Contest.

Med en vågad bild av ett Isländskt vulkanutbrott vinner Mats Andersson en silvermedalj i landskapskategorin i tävlingen Nordic Nature Photo Contest. ”Jag rankar ett silver väldigt högt i den här tävlingen”, säger Mats Andersson till Kamera & Bild om sin placering.

> Swedish newspaper Jönköpings Posten 8 feb 2022
> Swedish newspaper J-Nytt 5 feb 2022
> Swedish Photo-magazine Kamera&Bild 8 feb 2022
> Swedish Fotosidan 2022

 

JP 220208

 

Kamera&Bild 220208